Prefab of wel prefabricatie bouw is een steeds meer voorkomende wijze van bouwen waarbij de wand-, vloer- en dak elementen reeds in de fabriek worden vervaardigd.

Deze elementen worden dan naar de bouwplaats vervoerd om daar met behulp van een kraan tot een huis te worden samengesteld.

Voordelen geprefabriceerde woning

Deze bouwwijze is er met name voor bedoeld om zaken als de invloed van het weer (denk aan vorstverlet tijdens de bouw) op de bouwtijd en werkomstandigheden te verbeteren. Hierdoor wordt de totale doorlooptijd van het project en daarmee de bouwkosten zo laag mogelijk te houden

Door deze manier van bouwen is de tijd op de bouwlocatie soms maar een paar dagen. Dat wil niet zeggen dat het hele huis dan klaar is. Er is enkele weken nodig om in de woning alle panelen te verbinden en leidingen aan te leggen c.q.te verbinden. Omdat het weer dan niet meer van invloed is op de bouw, kan er zonder onderbrekingen  doorgewerkt worden.

Ruimte op bouwplaats noodzakelijk

Voorwaarde voor een prefab woning is wel dat er voldoende ruimte is om met de toeleverende vrachtauto’s en de kraan op de bouwplaats te kunnen komen.

Kwaliteit prefab huis

De kwaliteit van een dergelijk in systeembouw gebouwde woning is vergelijkbaar met een houtskeletbouw woning. De kwaliteit van de gebruikte materialen is identiek. 

zie ook: In aanbouw: PROJECT Almere-M