Wand-, vloer- en dakelementen in fabriek gemaakt

Prefab of wel prefabricatie bouw is een steeds meer voorkomende wijze van bouwen. 

Een prefab woning is een vrijwel kant-en-klare woning waarvan de grootste bouwonderdelen al in de fabriek zijn gebouwd.

Wanneer de fundering op de bouwplaats is aangelegd, worden de grote wand-, vloer- en dak elementen naar de bouwplaats gebracht. Daar worden de delen met behulp van een grote kraan op hun plaats getakeld en met elkaar verbonden. 

Een kijkje in de fabriek van prefab woningen

Een cataloguswoning of geheel naar uw ontwerp!

Voordelen geprefabriceerde woning

Deze bouwwijze is er met name voor bedoeld om zaken als de invloed van het weer (denk aan vorstverlet tijdens de bouw) op de bouwtijd en werkomstandigheden te verbeteren.

Hierdoor wordt de totale doorlooptijd van het project en daarmee de bouwkosten zo laag mogelijk gehouden.

Omdat de werkomstandigheden in de fabriek optimaal zijn, is er alle aandacht voor een optimale kwaliteit en afwerking van de elementen. Daarnaast kan er veel efficiënter gewerkt worden qua manuren en materiaal. Uiteraard is dit ook weer gunstig voor de prijs.

Er ontstaat vrijwel geen afval tijdens de prefabricage en wat er wel is wordt hergebruikt dus ook dit is gunstig voor het milieu.

De woning staat binnen enkele dagen

Door deze manier van bouwen is de werkelijke bouw tijd op de bouwlocatie soms maar een paar dagen.

Maar… dan nog veel werk aan de binnenkant

Het huis staat er al snel, maar dat wil niet zeggen dat de woning dan ook klaar is. Er zijn doorgaans nog enkele weken nodig om aan de binnenkant van de woning alle panelen te verbinden, leidingen aan te leggen c.q. te verbinden. Daarna moeten de installaties nog worden geplaatst, de vloeren gelegd, keuken en badkamer geïnstalleerd…etc.

Het weer is dan echter niet meer van invloed op de bouw, dus er kan in principe zonder onderbrekingen  doorgewerkt worden.

Ruimte op bouwplaats noodzakelijk

Voorwaarde voor een prefab woning is wel dat er voldoende ruimte is om met de toeleverende vrachtauto’s en de kraan op de bouwplaats te kunnen komen.

Kwaliteit prefab huis

De kwaliteit van een dergelijk in systeembouw gebouwde woning is vergelijkbaar met een houtskeletbouw woning. De kwaliteit van de gebruikte materialen is identiek. 

Dus…Voordelen prefab woningen

  • snelle manier van bouwen, dus gunstige prijs
  • elk onderdeel onder ideale omstandigheden gemaakt
  • alle aandacht voor zorgvuldige afwerking
  • optimale isolatie, dus energiezuinig
  • duurzame manier van bouwen; minder afval tijdens fabricage  en hergebruik van resterende afval
  • geen/minder last van slechte weersomstandigheden

Nadelen prefab woning

Eigenlijk zijn er geen echte nadelen van een prefab woning. Misschien dat deze vorm van bouwen zich wellicht minder leent om een woning met een klassieke uitstraling te bouwen. 

zie ook: PROJECT Almere-M