mileuvriendelijk_wonen

Een houten woning kan in principe CO2 neutraal gebouwd worden.

 

Doordat er bij de bouw van een houten woning voornamelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen betekent dit een minimale milieubelasting. Bij houtbouw wordt namelijk minder afval geproduceerd dan bij traditionele bouw.

Bovendien is dit afval her te gebruiken of te composteren. Hierdoor kan derhalve in principe CO2 Neutraal worden gebouwd.

De verwerking van hout vergt zes keer minder energie dan die van beton en twintig keer minder energie dan die van staal.

Daarnaast heeft hout een goede isolerende waarde, waardoor het energieverbruik minimaal is.

Hout is bovendien het enige bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve aantasting van de natuur (mits er uiteraard herbebossing plaatsvindt). De bomen helpen tijdens hun groei de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. Door gebruik te maken van hout helpen we dus indirect het broeikaseffect te verminderen.

 

Dus:

Belangrijkste MILIEU technische voordelen van houtbouw ten opzicht van traditionele bouw:

  • minder afval bij houtverwerking dan bij traditionele bouw
  • het houtafval kan worden hergebruikt
  • veel minder energie verbruikt bij verwerking van hout dan bij de produktie van beton en staal.
  • minimaal energieverbruik door goede isolerende waarde van hout
  • hout gebruik geeft geen definitieve aantasting natuur mits er herbebossing plaatsvindt

 

Wordt er gebruik gemaakt van duurzaam hout? Komt dit uit speciale bossen waar steeds weer herbeplanting plaatsvindt?

Ja, al ons FSC_logohout wordt op verantwoorde wijze gekapt en voor iedere boom die gekapt wordt word er ook weer een herplant.