Steeds meer vraag naar alternatieve woonvormen

 

De voortdurend veranderende maatschappij en de individualisering op allerlei gebieden is van invloed op onze woonwensen.  Hierdoor komt steeds meer vraag naar alternatieve woonvormen, waarbij Tiny Pinterest_board_Tiny_HousesHouses momenteel erg in trek zijn.  Voorbeelden ter inspiratie kunt u o.a. zien op ons Pinterest bord.

Omdat Wonen in Hout BV regelmatig met vragen over dit onderwerp wordt geconfronteerd, zullen wij dit onderwerp toelichten vanuit onze blik op deze markt.

 

Ontstaan/geschiedenis

Kleine huisjes zijn van alle tijden, maar daaraan lagen doorgaans meer de lagere kostprijs van het huis en de lagere kosten van verwarming ten grondslag dan de specifieke wens voor een Tiny House.

De afgelopen circa 10 jaar hebben creatieve doeners een trend ontketend om op een zo klein mogelijke oppervlakte een zo volledig mogelijke woning te realiseren.

Is het begonnen met het op creatieve wijze transformeren van ruimtes van vaak slechts enkele vierkante meters tot mini (vakantie)woningen, is er nu reeds sprake van een aanpassing van het begrip ‘Kleine woning’.

 

Waarom een Tiny House?

Steeds meer mensen vinden het om hun eigen moverende redenen leuk/handig/prettiger om in een kleine woning te wonen, de meest voorkomende wensen zijn dan:

 • De wens om meer individuele invulling van de woonsituatie
 • Lagere woonlasten
 • Wens en mogelijkheid om meer met duurzaamheid of zelfvoorzienend zijn bezig te zijn
 • Mobiliteit
 • Of andere individuele redenen.

 

Wat zijn nu eigenlijk Tiny Houses?

Dit zijn letterlijk vertaald ‘kleine Huisjes’ waarbij bedoeld wordt dat deze ondanks de geringe afmetingen (soms al vanaf 10m²) toch voor permanente bewoning geschikt zijn. Zij zijn derhalve voorzien van voorzieningen als keuken/kitchenette, badkamer/toilet.

Een andere en meer op Nederland van toepassing zijnde vertaling zou ‘Lieflijk’/’aandoenlijk’ kunnen zijn, de kleine ruimtes geven immers  – mits op de juiste wijze ingericht- een heel gezellig en knus gevoel.

 

Tiny Houses in Nederland

Het begrip is in Nederland helaas al een klein beetje aan het verwateren doordat vanwege de regelgeving/het gebrek daaraan, deze Tiny Houses in Nederland moeilijk plaatsbaar zijn.

In de aanloop naar hopelijk ruimere mogelijkheden in de regelgeving worden de huisjes nu vaak op een verrijdbaar onderstel geplaatst om de regelgeving te omzeilen en komt zo eigenlijk onbedoeld in de sfeer van de caravans/stacaravans en chalets.  En deze vorm van wonen roept in Nederland van oudsher verkeerde associaties op.

De vraag rijst inmiddels waar de afmetingen van een Tiny Huis ophouden en overgaan in een ‘kleine woning’ waarvoor wel enige regelgeving is.  Deze grens lijkt deels te zijn ingegeven door de regelgeving te aanzien van de  recreatiebouw.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat de minimale oppervlakte van een ruimte voor permanente bewoning ongeveer 28-30 m² bedraagt.

Kijkend naar de huidige situatie in Nederland lijkt het er op dat we spreken van een Tiny House indien de ‘bebouwde’ oppervlakte binnen de 25-50m² blijft en het woonoppervlak maximaal 50-75M².

 

Mogelijkheden in Nederland

De mogelijkheden zijn echter beperkt. Nederland is helaas overgereguleerd en te klein om groot te denken in dit soort gevallen.

In veel landen is het gebruikelijk om omwille van de horizontale mobiliteit (ten behoeve van werk of anderszins) aan de randen van de steden en soms ook daarbinnen zogenaamde ‘Trailer parks’  in te richten met basisvoorzieningen voor  de plaatsing van verplaatsbare woningen (niet alleen op wielen maar ook zonder) als Tiny Houses en woonunits.

Hierdoor ontstaat een kleine wijk van steeds wijzigende samenstelling met mensen die daar voor langere of kortere termijn willen verblijven.

Nederland is helaas nog niet zo ver, met uitzondering van een aantal campings door het land heen met mogelijkheden voor langere termijn plaatsing/ jaarplaatsen.

Omdat de officiële weg met een bouwvergunning en vaste plaatsing voor permanente bewoning door een aantal zaken in de wetgeving en het bouwbesluit in de weg worden gestaan zijn er thans de volgende  mogelijkheden om een dergelijk huisje te bewonen:

 1. Plaatsing op een particulier stuk grond als bijgebouw met bestemming wonen/verblijf
 2. Plaatsing als een zorgwoning in de tuin van een partikulier
 3. Plaatsing op een speciaal daarvoor aangewezen terrein met aangepaste regelgeving (zie hierboven)
 4. Indien geplaatst op een onderstel met wielen kan vaak in de buitengebieden in overleg met een partikulier eigenaar afspraken worden gemaakt (‘kamperen bij de Boer’)
 5. Op een staanplaats van een camping die het hele jaar geopend is
 6. Dit laatste kan waarschijnlijk ook indien er sprake is van een zogenaamde losstaande woon unit zonder wielen die per trailer aan en af wordt gevoerd.

 

De (nabije) toekomst

Uit voorgaande blijkt al dat het eigenlijk allemaal om zogenaamde ‘huur’ locaties gaat waardoor men weer beperkt kan worden door aparte regeltjes en voorschriften van de eigenaar waardoor bijvoorbeeld de tureluurweg-tiny-house-farmgewenste zelfvoorzienende en duurzame wensen in het gedrang kunnen komen.

Hoe dan ook, voor permanente plaatsing op eigen grond moeten er nogal wat regels worden aangepast en gewijzigd alvorens wij hier in Nederland en degelijke woning mogen neerzetten.

Er gloort echter wel hoop aan de horizon,  zo is in Almere is in samenwerking met Zeewolde een gebied vrijgemaakt voor de bouw van Tiny-Houses en zijn er meer gemeentes die het concept inmiddels een warm hart toedragen met Hardegaryp in noord Drente als voorbeeld.

De non-profit organisatie Tiny House Nederland  zet zich in voor het concept.

 

Wonen in Hout BV en Tiny Houses:

Waar u ook denkt te gaan bouwen of wonen, Wonen in Hout BV kan u daarbij helpen, wij kunnen dergelijke huisjes van eigen ontwerp in pakketvorm leveren zodat u dit zelf kunt bouwen of wij bouwen het voor u.

Zowel een vaste bouwplaats kwaliteit als in een trailerbare uitvoering.

Wij hebben zelfs voor de liefhebbers van modern gestileerde woningen  een kant en klare zwaar geïsoleerde 2 kamer woon Unit van 33M2 van MODULART beschikbaar die transportabel is en eventueel op een rollend onderstel is te leveren.   Met een vanaf prijs van € 74.500 inclusief transport en plaatsingskosten en BTW. (excl. Grondvoorbereiding) een interessante woonoptie.

Deze Unit is naar wens verder te verduurzamen en uit te breiden door plaatsing van bijv. zonnepanelen, windturbines, zonneboilers, de aansluiting van toilet aan een compost toilet behoort ook tot de mogelijkheden en opvang regenwater van het 33m2 metende dak kan een vermindering van het leidingwaterverbruik betekenen.

Aanvullende modules voor deze unit zijn in ontwikkeling.

Invalid Displayed Gallery

pijltjes_naar_rechtspijltjes_naar_links Klik op een willekeurige foto om de foto’s te vergroten. Met de pijltjes onder de foto kun je door de foto’s bladeren. Met de  escape toets kun je de foto’s weer verkleinen.