Werkwijze/STAPPENplan

 

Wij zijn uw gids in het hele proces.

Wonen in hout is uw gids op weg naar-  en de uiteindelijke realisatie van een duurzame, energiezuinige en fraaie woning in hout.

Door onze unieke positie als directe vertegenwoordiger van een paar zagerijen in Rusland en de Baltische staten hebben wij naar keuze de beschikking over de beste houtsoorten en de eeuwenlange kennis en ervaring van deze bedrijven waardoor een kwalitatief hoogwaardig product wordt geleverd.

In samenwerking met architect (die later ook de aanvraag bij de gemeente zal doen) worden bouwtekeningen vervaardigd en wordt voor een aannemer gekozen om  de bouw uit te voeren.  Wij leiden u door deze periode heen en brengen u in contact met de nodige bedrijven en personen.

 

Stap 1: Inventarisatie + indicatieve offerte

(ca. 1 à 2 weken)

In een eerste gesprek worden uw wensen en ideeën besproken en aan de hand daarvan wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten stichtingskosten op basis van ruwe afmetingen. Tevens wordt een inventarisatie gemaakt van gegevens als het kavelpaspoort, het beeld kwaliteitsplan waar e.e.a. aan moet voldoen en de eventuele aanwezigheid van technische informatie zoals sonderingsrapporten.

 

Stap 2: Schets van architect + offerte

(ca. 2 à 3 weken)

Indien stap 1 tot positieve uitslag leidt kan worden besloten een eerste schets te laten maken door de architect waarin de wensen zijn verwerkt.( bij de met ons samenwerkende architecten is dat een vast bedrag) en wordt door Wonen in Hout BV in samenwerking met onze vaste aannemer een nauwkeuriger offerte uitgewerkt op basis van de in stap 1 vergaarde informatie.

 

Stap 3: Bouwtekeningen maken en definitieve offerte

( ca.3 weken)

Uitgaande van het feit dat ook stap 2 tot positieve resultaten leidt, kan worden besloten de bouwtekeningen aan te maken om een omgevingsvergunning aan te vragen.

 

Stap 4: Aanvraag omgevingsvergunning

( ca. 6 à 8 weken)

Na controle van alle onderdelen van de tekeningen volgen het 'Indienen van aanvraag omgevingsvergunning' bij gemeente en opstellen concept Aanneemovereenkomst.

 

Stap 5: Definitieve Aanneemovereenkomst

( ca. 1 week)

Na goedkeuring door de gemeente kan de definitieve Aanneemovereenkomst worden opgesteld en door partijen worden ondertekend.

 

Stap 6: Aanvang grondwerkzaamheden + bestellen houtpakket

(6 à 8 weken)

Na betaling van de eerste termijn kan worden aangevangen met de grondwerkzaamheden en het houtpakket worden besteld.

 

Stap 7: Bouw woning

(12 à 24 weken)

Bouw van de opstal en uiteindelijke oplevering binnen afgesproken termijn.

In de meest ideale situatie kan dus in theorie na een termijn van circa 18 weken met de bouw worden aangevangen vanaf het eerste contact.*

*Uiteraard op basis van beschikbaarheid van tijd mensen en materiaal.