BOUW voorschriften

Zijn er bepaalde voorschriften waar ik rekening mee moet houden bij de bouw van een houten huis? bouwvoorschriften In principe leveren wij onze woningen volgens de geldende bouwvoorschriften c.q. het Bouwbesluit. Bij uw gemeente kunt u navragen wat de regels zijn waaraan uw woning moet voldoen. Deze regels zijn voor een traditioneel gebouwd huis gelijk aan die voor een houten woning. Niet elke gemeente staat de bouw van een houten woning echter toe. Veelal moeten de woningen op vrijgegeven kavels voldoen aan een bepaald beeld en moeten ze gebouwd worden in de materialen, stijl en kleuren die de gemeente heeft aangegeven. Dit wordt het Beeldkwaliteitsplan genoemd. De eisen die aan een woning op een vrije kavel worden gesteld, staan in het  Kavelpaspoort. Steeds vaker komt het echter voor dat er projecten gerealiseerd worden waarin het bouwen in hout juist gestimuleerd wordt. Met het oog op de milieutechnische en ecologische voordelen van bouwen in hout zal deze bouwwijze zeer waarschijnlijk vaker gestimuleerd gaan worden. Wonen in Hout leverde tot het begin van 2014 het gros van haar huizen echter in het buitenland, waar de voorwaarden voor het plaatsen van een houten huis vaak een stuk ruimer en eenvoudiger zijn dan in Nederland. NOTE: maart 2014: Op dit moment zijn wij met 3 woningen bezig in Nederland. Het lijkt erop dat er ook in Nederland steeds vaker toestemming gegeven wordt om in hout te bouwen!